logo

Čest

Dodává nám odvahu bojovat

za to, co je správné

a zavazuje nás držet své slovo.

Čest je dar, který dává

člověk sám sobě

Takové privilegium, jako je mít tu možnost řídit svrchovaný a suverénní stát, by mělo být pro vrcholové politiky tou nejvyšší poctou a výsadou. Za práci odvedenou ve prospěch veřejnosti by měli být adekvátně odměněni, avšak zastávat funkce pouze za účelem svého vlastního obohacení či vytváření nebo zachovávání soukromých finančních toků, je absolutně nepřijatelné. Výsadou a u politiků i samozřejmostí, by mělo být také to, že má jejich slovo váhu. Své slovo dodrží už jen kvůli sobě samotnému. Člověk, kterému je lhostejný jeho vlastní slib, nemá v politice své místo. Politika stojí na základech hledání společných postojů, kompromisů a součinnosti s co nejširším okruhem spolupracujících osob a subjektů. Politik, jakým má správný člověk být, se však zároveň obklopuje lidmi, kteří mají stejné morální hodnoty, jako on. Mezi kvalitou a kvantitou je vždy třeba hledat rovnováhu. Politik, jakým má správný člověk být, hlásá pouze to, čemu sám věří a v čem vidí smysl, ne to, co se v danou chvíli ukazuje být tím, co chtějí lidé právě slyšet. Politika je službou a obětí pro druhé, ne soubojem v sebepropagaci a marketingu. Některé věci by lidé neměli dělat jen proto, že mohou.

Pro nás občany by mělo být otázkou osobní cti, zasadit se o to, abychom byli společností, v níž můžeme být pyšní jeden na druhého a na to, že jsme její součástí. Otázkou osobní cti, by mělo být zasadit se, abychom žili ve státě, v němž můžeme cítit hrdost, že jsme jeho obyvateli. Je na každém z nás, abychom byli spravedliví, čestní a poctiví. Poté, co bude naše společnost postavena na těchto hodnotách, nebude tolik záležet na tom, jaký je v zemi politický systém, neboť společnost bude fungovat správně přirozeně. Poté, co bude naše společnost postavena na těchto hodnotách, nebude možné nastolit totalitu, neboť čestní lidé nedají jejímu vzniku prostor. Strach, udělat správnou věc, je iracionální. Svými ctnostmi ke druhým pomáháme i sami sobě.

Zpět na hlavní stránku