logo

Czech check

Česká státní správa je tvořena mnoha různými úřady, které obhospodařují mnoho různých oborů lidské činnosti. A bohužel zde velmi často platí známé české pořekadlo, že pravá ruka neví, co dělá ta levá. Zároveň se stává čím dál častěji diskutovanou hmotná odpovědnost úředníků, neboť rozhodují o věcech veřejného zájmu a operují s duševním, či hmotným bohatstvím, jehož hodnota dosahuje i miliard Korun. Nový software pro státní správu, který jsme nazvali Czech check, má potenciál vyřešit oba tyto problémy naráz. Zatímco nyní ve státní správě funguje pro správu dat několik uzavřených systémů, Czech check bude navržen jako společný systém pro celou státní správu (samozřejmě krom institucí, u kterých to není na místě, jako je například BIS). Díky tomu bude určitá informace pouze na jednom místě a nestane se tedy, že dvě různé instituce budou mít o jedné a té samé informaci dva různé záznamy.

Systém bude fungovat tak, že každý jeden úředník bude mít svůj vlastní účet, jehož přihlašovací údaje zná pouze on. A dle toho, který úřad a na jaké pozici zastává, bude mít úředník k datům přístup. Některá bude moci měnit, některá si bude moci pouze zobrazit a k některým nebude mít přístup vůbec. Pracovník stavebního úřadu tedy bude moci například měnit data týkající se stavebního povolení, zobrazit si informace o staviteli nutné pro stavební řízení, ale nebude mít přístup například k jeho záznamům v registru řidičů. Díky specifickému ID přiřazenému ke každému účtu bude systém zaznamenávat, kdo provedl změnu dat nebo rozhodnutí v dané otázce. Při závažném pochybení úřadu tedy bude viník dohledatelný.

Czech check však není jen to. Pro nás jde zároveň také o seznam věcí, které je třeba změnit. A není jich málo. Některé jsou zásadnější, některé méně. Českou republiku však rozhodně čeká spousta práce. Své náměty na další zlepšení, prosím, posílejte na info@5bran.cz, děkujeme. Seznam budeme postupně aktualizovat.

Zpět na hlavní stránku