logo

II. Veřejné prohlášení

Pozvedněme hlavy vzhůru

Pohleďme až za oblaka viditelných věcí

Neb je i něco víc než bohatství moc a sláva

Pravda a láska bdí nad námi na blankytném kůru

Nenechme náš osud nečinně mezi prsty téci

Nenechme zločince předstírat, že hájí lidská práva


Naslouchejme čiré pravdě

Braňme ji a s pokorou ji přijímejme

Nevědomost, byť tak sladká, trpké plody přináší

Vyžeňme lež vládnoucí na Pražském hradě

Za dar a moudrost standardy se postavme

Život ve lži lidské duši nesvědčí


Pusťme do svých srdcí lásku

Ta pravá v nás dobro probouzí

A jen bezelstná láska je skutečná

Strhněme zlu jeho vlídnou masku

Nechť odhalí se a projde nutnou katarzí

Nechť každý, kdo naň pohlédne, ho rozezná


Existuje starodávná bytost

Se zahalenýma očima, nejen naše práva, ale i povinnosti střeží

Na naší cti a charakteru v nás ona lpí

Zastavme ty, jenž nikdy nepocítí sytost

Nedovolme, ať navléknou ji v neprodyšnou kůži hroší

Spravedlnost není slepá, to jen prázdní lidé jsou slepí


Dobro není relativní

Překroucená pravda není přípustná

Jen prázdné srdce může loupit, využívat a lhát

Buďme proto obezřetní

Zlu stačí, když dobro nic nekoná

Změny, která nadchází, se nemusíme bát


Změna je však nasnadě

Tyká se mne, týká se Vás

Kdo volí zločince, nese podíl z jejich zločinů

Netrhejme květy v rudé zahradě

Vezměme odpovědnost sami za sebe, již naplnil se čas

Nejen ve druhých, ale i v sobě hledejme nepravostí příčinu


Pozvedněme hlavy vzhůru

Pravá láska všechno překoná

Špatné činy jejich strůjce samy doženou

Brzy otevřou se brány mírového dvůru

Země, naše matka, si zaslouží být svobodná

Znovu poznáme pravdu a lásku vznešenou

V České republice, červen 2020

Zpět na hlavní stránku