logo

Projekt EVO

Žijeme ve dvacátém prvním století. Jsme na počátku třetího tisíciletí. Uzrál tedy čas, využít moderní informační technologie ve sféře, jenž je jednou z oblastí, kde je jich nejvíce zapotřebí – ve státní správě. Je známým paradoxem, že v soukromém sektoru jsou mechanismy výpočetní techniky běžně využívány, zatímco ve státní správě stále není síla, která by je dokázala prosadit a správně využít ke správným věcem. Proto je třeba za sílu, která používání informačních technologií prosadí alespoň v rámci voleb, pojmout tu naši. Uzákonění elektronických voleb je tedy jedním z našich požadavků. A nejen to. V souvislosti se současnou vládu víme jistě jen jedinou věc: že na ni nemůžeme v čemkoliv spoléhat. Z toho důvodu je vytvoření systému elektronických voleb jednou z našich aktivit.

Pojem elektronické volby májí lidé spojen převážně s volbami přes internet a jedním z nejčastějších protiargumentů je hrozba útoku hackerů. Elektronické volby však nemusí znamenat pouze toto. Mnohem lepší variantou jsou volby prostřednictvím elektronických volebních uren. Pravdou je, že i zde je několik kritických míst, která se musí zabezpečit. Oproti dosavadnímu volebnímu systému, při kterém hlasy sčítá volební komise, má však systém elektronických voleb zásadně převyšující výhody. Počínaje cenou (každé uskutečněné volby stojí finanční prostředky vynaložené z našich daní) a manipulovatelností voleb konče. Je třeba připomenout fakt, že žádný systém není nikdy stoprocentně neprůstřelný. Systém e-voleb s elektronickými urnami je však nejlepším řešením této problematiky celkově.

1. Volební lístky se rozdělují stejně jako ve stávajícím systému do dvou kategorií. První kategorie lístků je určena pro volby, kde se volí pouze příslušná strana nebo hnutí. V tomto případě postačí na volební lístky přidat kombinaci čárového a alfanumerického kódu. Čárový kód slouží k označení konkrétního hlasovacího lístku pro identifikaci učiněné volby a pro spojení volebního lístku s ostatními lístky v té samé volební sadě. Po použití zvoleného hlasovacího lístku a jeho načtení elektronickou urnou budou všechny ostatní lístky té samé sady automaticky systémem zablokovány a nebude je možné zneužít. Obdobný systém bude fungovat i u volebních lístků druhé kategorie pouze s tím rozdílem, že bude uzpůsoben pro volení jednotlivých kandidátů. Alfanumerický kód pak bude sloužit pro samotného voliče, který tak bude mít možnost si ho zaznamenat a po skončení voleb zpětně ověřit, že byl jeho hlas započítán a zpracován skutečně tak, jak jej odhlasoval. To je nejdůležitější část celku a největší výhoda e-voleb. Kontrola započtení hlasu bude probíhat na veřejném internetu tak, že volič pouze bez jakékoliv registrace zadá anonymně alfanumerický kód a zobrazí se mu, jaký hlas byl započítán. Volič tak nebude s alfanumerickým kódem nijak spojen a jeho anonymita zůstane zachována.

2. Hlasovací lístek, pro který se občan rozhodne, vloží do elektronické volební urny, jenž ho sama zpracuje a v živém čase také rovnou přepočte poměr hlasů. V sobotu ve dvě hodiny, kdy volby skončí a volební místnosti se uzavřou, bude výsledek v každé volební místnosti okamžitě znám. Díky tomu nebude nutné, aby volební komise několik dalších hodin poté přepočítávala hlasy. Kromě značné úspory času, se takto také zamezí možnosti manipulace s hlasy volební komisí – v tomto časovém úseku je ve stávajícím systému jedna z největších příležitostí k jejich manipulaci.

3. Po čas voleb budou jednotlivé elektronické urny pomocí datových přenosů odesílat průběžné výsledky do hlavního počítače. Půjde o uzavřený IT systém, který bude mít své vlastní zabezpečení a nebude tedy možné se do něj nabourat a data z něj odcizit nebo je nějak pozměnit. Tento systém opět zajišťuje větší kontrolu nad hlasy díky tomu, že data z jednotlivých volebních místností budou zpracovávána průběžně a velké objemy hlasů pro tentýž subjekt najednou budou podezřelé. Elektronická stopa dat navíc umožní i zpětnou kontrolu.

4. Hlavní počítač bude zpracovávat data ze všech volebních místností. Software zle nastavit tak, že bude opět přepočítávat poměry hlasů v živém čase a sledovat výsledky voleb tedy bude možné již zanedlouho po jejich začátku. Oproti tomu na jejich konci může počítač sám také přepočíst poměry hlasů subjektů, které nepřekročí hranici 5 % a rozdělit je mezi zbylé volební subjekty. Takto centralizované sčítání hlasů umožňuje mnohem snazší kontrolu průběhu voleb samotným volebním subjektům, ale také i veřejnosti. U hlavního počítače může mít každý subjekt své zástupce, kteří budou na jediném místě regulérnost voleb kontrolovat. A protože platí, že zveřejněním se daná informace stává neměnnou, další pojistkou je sledování průběhu voleb veřejností.

Jedním z kritických momentů tohoto systému je samotná tvorba jeho softwaru, kdy si programátoři mohou vytvořit takzvaná „zadní vrátka“ pro pozdější manipulaci s daty. Proto je třeba po dokončení softwaru před jeho uplatněním provést nejprve jeho kontrolu. A přese všechno zde však zůstává možnost, že budou zneužity hlasy občanů, kteří se k volbám nedostaví. Proto přichází na řadu osobní zodpovědnost každého z nás k volbám skutečně přijít. Čím více oprávněných voličů totiž k volbám skutečně přijde, tím méně zneužitelných hlasů zbyde.

Zpět na hlavní stránku