logo

Láska

Skutky, které činíme jsou plnohodnotné,

pouze když je činíme s láskou a otevřeným

srdcem. Historie, ale i současnost,

nám připomíná temno, které nastane,

když nám vládnou lidé bez srdce.

Nic na tomto světě nenahradí lásku. Lásku ke svému protějšku, lásku ke své rodině, k životu, ke své práci, k lidem, k domovu, ke zvířatům, lásku k přírodě. Empatie, solidarita, otevřené srdce. To jsou menhiry, jenž podepírají naši cestu ke společnosti, v níž bude co nejvíce šťastných lidí. Naše společnost je zahlcena nedůvěrou, konzumem a lhostejností. Do čela naší země se musí postavit láskyplní lidé, kteří v občanech opět probudí důvěru ve druhé i v sebe sama, šetrnost se střídmostí a pochopení společně s respektem a starostí o bližního. Do čela naší země se musí postavit lidé, kteří naslouchají hlasu svého rozumu i hlasu svého srdce a jejich společné harmonii. Naši Zemi a veškeré její hmotné i duchovní bohatství jsme zdědili po našich předcích. Současně je nám však i propůjčena našimi potomky. Je třeba ctít a zachovat koloběh života, kterého jsme součástí. Jsme jedním dílem celku, v němž je láska prvotní element, ne jeho pány.

My lidé neseme na bedrou mnoho starosti. Lidský život není jednoduchý, musíme se potýkat s velkým množstvím nesnází. Některé životní události a okolnosti není v našich silách ovlivnit. Jiné, další, však ovlivnit můžeme. Je mnoho věcí a mnoho způsobů, kterými můžeme my občané, my lidé, dát naším každodenním životům něco víc. Je mnoho cest, jak lze naše starosti snížit na nutné minimum. Oprosťme se od zbytečných nepříjemností, abychom snáze překonávali ty nevyhnutelné a mohli se zaměřit na radosti života. Láska není prázdné slovo. Láska je víra, naděje a jistota. Je vědomím toho, že existují věci, jenž, ač nejsou viditelné pro naše oči, jsou viditelné pro naši duši. Věci, za které stojí za to bojovat. Buďme v lásce čestní a věrní. Buďme poctiví, buďme upřímní, buďme laskaví.

Zpět na hlavní stránku