logo

Pravda

Zatímco lež nás rychleji či pomaleji

stravuje, pravda nám otevírá cestu.

Ukazuje nám skutečnost a

díky ní jsme schopni rozeznat,

co je a co není správné.

Je naprosto zásadní, aby politici a zejména ti vrcholoví, mluvili za všech okolností pravdu. Také by mělo být samozřejmostí, že drží své slovo a slibují pouze věci, které mohou skutečně splnit. Ke splnění svých slibů konají reálné kroky a jsou konzistentní ve svých postojích a názorech. Ty mění pouze na základě zjištění, do té doby neznámých skutečností nebo po opodstatněném přehodnocení těch stávajících. K takovéto změně názoru podají veřejnosti srozumitelné vysvětlení a uvedou jeho důvody. Není přípustné, měnit své názory pouze za cílem sledování svého osobního prospěchu a ospravedlnění činů, které konají pouze pro jeho naplnění. Politici, jakožto čelní představitelé státu by měli být lidmi, o kterých bude společnost schopná získat povědomí, co od nich může očekávat. Politici, jakožto čelní představitelé národa, by měli jít svému i ostatním národům příkladem ve všech aspektech lidského konání.

Pro správné fungování státu je nezbytné, abychom mu my občané poskytovali pravdivé informace. Stejně tak, jako má být stát oporou svým občanům, je třeba, aby byli občané oporou svému státu. Občané a stát nemají být soupeři, občané a stát mají být partnery. Budeme-li našim čelním představitelům předkládat pro rozhodování nad otázkami chodu naší země nepřesné nebo nepravdivé informace, budou jejich rozhodnutí špatná. Pokud chceme žít ve vyspělé a spravedlivé společnosti, je nutné dostát své vlastní zodpovědnosti. Pokud chceme žít v dobře fungujícím a prosperujícím státě, je pravda nutným standardem.

Zpět na hlavní stránku