logo

Transparentní účet

V této době, kdy existuje takto velké množství aktivistických skupin, občanských iniciativ a neziskových organizací, které žádají o finanční podporu, je těžké obracet se na občany se stejnou prosbou. A tím spíše v tomto čase vládních restrikcí, které přivádí mnoho lidí do finančních nesnází. Mnohých věcí lze dosáhnout díky ochotě, vstřícnosti a velkorysosti lidí, se kterými spolupracujeme. Některých věcí však bez finančních prostředků dosáhnout nelze. Většinou také platí, že čím větší vytyčené cíle jsou, tím větší finanční prostředky jsou k jejich splnění třeba. Z těchto důvodů Vás o finanční příspěvky nežádáme, ale dáváme pouze na vědomí, že pokud Vám jsou sympatické naše cíle a cesty, kterými k nim chceme dojít a vidíte v naší iniciativě smysl, máte možnost nás podpořit i tímto způsobem.

Číslo našeho transparentního účtu u České spořitelny, vedeného na jednatele spolku, pana Pavla Janoucha, je 4383172093/0800. Dary budou využity na financování aktivit spolku, nákladů spojených s jeho chodem a finanční zajištění jeho jednatele. Dárci uskutečněním daru vyjadřují souhlas s tím, že spolku, ani jeho členům, tímto vůči dárci nevzniká jakýkoliv závazek na protislužby a nemá právo, nárokovat si rozhodující slovo při nakládání s dary (jedná se o opatření proti korupci, ne o neúctu k dárcům). Velmi si vážíme Vaší takto projevené důvěry a upřímně za ni děkujeme. Velmi si vážíme také těch, kteří by přispěli rádi, ale jejich finanční situace jim to neumožňuje. A do třetice si vážíme i těch, kteří nás podporují jakýmkoliv jiným způsobem a pomáhají nám.

Stav a informace o transparentním účtu zde

Zpět na hlavní stránku