logo

Vzdělání

Je bratrem moudrosti,

se kterým se vzájemně doplňují.

Pomáhá nám pochopit cestu,

po které kráčíme a směruje ji

k lepší budoucnosti

Je velmi důležité, aby byli vrcholovými politiky lidé vzdělaní, jenž mají kritické myšlení a všeobecný rozhled, který si stále udržují. Ten, kdo rozhoduje, musí vědět o čem. Ten, kdo rozhoduje, musí znát nejen problematiku daného segmentu a orientovat se v ní, ale i aktuální okolnosti ovlivňující jeho závěry a důsledky svých rozhodnutí. Současně však také uvažuje v dlouhodobém horizontu a hledá to nejperspektivnější řešení pro budoucnost. Jednou z nejvyšších priorit politiků musí být podpora vzdělání a všeobecné intelektuality populace, společně s její informovaností. Jen demagogům, populistům nebo lidem se skrytými postranními úmysly, se hodí občané nevzdělaní a neinformovaní. Vedle podpory vzdělání a informovanosti je stěžejní také podpora investic, vědy a výzkumu. Zároveň však nelze zapomínat ani to, že pokrok světského a technického spektra naší civilizace by měl jít ruku v ruce s pokrokem v mravnosti a etice. A neboť ani ten nejinteligentnější člověk na zemi není schopen pojmout veškeré vědění světa samotný, musí být vrcholoví politici lidmi, kteří si nechají poradit. Přitom ale musí umět také rozpoznat, když se jimi někdo snaží manipulovat.

Vzdělání, kritické myšlení a všeobecný rozhled je stejně tak důležitý i pro nás občany. Je nezbytné námi zvolené zástupce kontrolovat a případně prohlédnout neupřímnost v jejich konání, postranní úmysly, či manipulaci. Bez angažovaných občanů, není správně fungující společnosti. Naši předci napříč věky tvrdě pracovali, bojovali a pokládali své životy za to, abychom dnes my mohli žít ty své tak, jak jsme zvyklí. Abychom mohli být co nejvíce svobodní. Tento boj však ještě není u konce, některé věci je třeba ještě vybojovat. Proto bychom si měli vážit obětí našich předků, předat toto poselství dál a vybojovat lepší budoucnost pro naše potomky. Lidé nemohou dosáhnout dokonalosti, ale přesto by se měli snažit, se jí alespoň přiblížit.

Zpět na hlavní stránku